Profesionálne doučovanie a výučba angličtiny cez Skype / Výučba AJ online / individuálny kurz angličtiny online

Košice
0944 245 115
ILoveEnglish1@mail.ru

Oľga

Fotogaléria:

Doučovanie
          

Forma doučovania

  • zlepšovanie konverzácie a oprášenie vedomostej

  • všeobecná angličtina, príprava na maturitu, prijímačky, pohovory

  • individuálny prístup, používam rôzne moderné učebnice

- potrebné materiály pre výučbu budete dostávať na Váš e-mail
- materiály sú rôzne ( z internetu, moje, študenta - volitel'né )
- obsah: gramatika + slovná zásoba
- hodina sa začne  všeobecnými otázkami, potom sa nasleduje nové učivo, ktoré začneme používať vo vetách a otázkach
- homework je volitel'ná (precvičovanie toho, čo bolo prebrané na hodine)
- platba sa realizuje prevodom na účet

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.”
― Nelson Mandela

“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.“
- Chinese Proverb